Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Je jedným z nosných oddelení nemocnice v Dunajskej Strede, ktorej prináleží štatút nemocnice II.typu. Vo všeobecnosti je chirurgické oddelenie zamerané na abdominálnu chirurgiu, ako aj na úrazovú chirurgiu. Okrem týchto dominantných činností sa venuje aj niektorým ďalším  špeciálnym chirurgickým problémom, ako napr. chirurgia prsníka, alebo chirurgia štítnej žľazy.

Fyziatricko-rehabilitačné lôžkové oddelenie

Komplexná rehabilitácia sa vzťahuje na osoby, ktorých zdravotný stav bol v dôsledku ochorenia, úrazu alebo vrodenej vady rôznou mierou obmedzený a potrebujú zvláštnu pomoc k dosiahnutiu čo najvyššieho stupňa nezávislosti.
Rehabilitácia  nie je obmedzená iba na liečebné a diagnostické metódy, ale zároveň sa snaží obmedziť rozsah psychických a sociálnych zmien spojených s dôsledkami úrazu alebo ochorenia. Nie je ju teda možné chápať ako výlučne medicínsky odbor, nakoľko jej hranice presahujú do oblasti sociálnej, pedagogickej a pracovnej.

Geriatrické oddelenie

Geriatria je samostatný interdisciplinárny odbor medicíny, ktorý vychádza z vedeckých poznatkov gerontológie, vnútorného lekárstva, rehabilitácie a ďalších klinických odborov a aplikuje ich v starostlivosti o starých ľudí. Geriatria sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou chorôb u ľudí vo veku nad 65 rokov.

Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Dunajskej Strede  poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť gynekologicky chorým ženám a tehotným ženám.

Interné oddelenie          

 Interné oddelenie sa nachádza v pavilóne A. Celkovo disponujeme 74 štandardnými lôžkami a 7  lôžkami na jednotke intenzívnej starostlivosti  a 9 lôžkami na intermediárnej jednotke. JIS a intermediárne izby sa nachádzajú na prízemí. 26 lôžok je umiestnených na prvom  poschodí pre mužských pacientov. Interné oddelenie ženy sa nachádza na treťom poschodí pavilónu.Na IV. poschodí oddelenia je 24 postelí.

Neurologické oddelenie
Oddelenie poskytuje lôžkovú a ambulantnú  starostlivosť v rámci diagnostického a liečebného procesu ochorení nervového systému a prvotných ochorení svalov.

Novorodenecké oddelenie

Na obnovenom novorodeneckom oddelení poskytujeme diagnostickú  a liečebno-preventívnu starostlivosť novorodencom po pôrode. Na pôrodnej sále máme vytvorený moderne vybavený novorodenecký kútik, kde je uložené resuscitačne lôžko -  Atom a Neo- puff , kde  dobre vyškolený personál zabezpečuje ošetrovanie novorodenca po pôrode vrátane  neodkladnej  resuscitácie a stabilizácie stavu novorodenca pri poruchách adaptácie.

OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Zabezpečuje  komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Ortopedické oddelenie

Oddelenie je umiestnené na prízemí pavilónu A2. Činnosť oddelenia  je  zameraná na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, teda v starostlivosti o pohybový aparát  na čo najvyššej odbornej úrovni.

Otorinolaryngológia JAS

Poskytujeme plánované operačné výkony v rámci jednodňovej ORL chirurgii v celkovej a lokálnej anestézii.

Pediatrické oddelenie

Pediatrické oddelenie poskytuje komplexnú liečebno- preventívnu starostlivosť deťom do 18 rokov života podľa koncepcie pediatrie. Mimo štandardnej zdravotnej  starostlivosti na oddelení ošetrujeme aj detí vo vážnych stavoch, deti s poruchami vitálnych funkcií, pokiaľ nevyžadujú dlhodobú ventilačnú liečbu.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené