Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

O nás

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Akcionár

Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva Marek Duban, MBA, DiS.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva Ing. Sylvia Bock

Dozorná rada
MUDr. Gabriela Meszaros
Soňa Fedorková
Mgr. Jozef Berenyi
Mgr. Ján Janovčík
Ing. Lenka Smreková
Mgr. Dana Miňová , PhD. 

Manažment:

Vedenie nemocnice
Ing. Sylvia Bock -  riaditeľka
MUDr. Igor Varga - námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Henrieta Földesová - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť