Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

IČO: 44 455 356
DIČ: 2022727487
IČ DPH: SK7020000669

Asistentka riaditeľa
Soňa Fedorková
tel.: + 421 31/5571 157     
fax: + 421 31/5524 933
e-mail: sona.fedorkova@svetzdravia.com

Priamy kontakt na oddelenia