Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

IČO: 44 455 356
DIČ: 2022727487
IČ DPH: SK7020000669

Asistentka riaditeľa
Soňa Fedorková
tel.: + 421 31/5571 157     
fax: + 421 31/5524 933
e-mail: sona.fedorkova@svetzdravia.com

Vedúci technicko - hospodárskych činností
Miroslav Pjaták
Mobil: + 421 905 439 181
E-mail: miroslav.pjatak@svetzdravia.com

Priamy kontakt na oddelenia

Anesteziologická ambulancia
+421 (0) 31 5571 137
Chirurgická ambulancia
+421 (0) 31 5571 255
Chirurgické oddelenie
+421 (0) 31 5571 122
FBLR ambulancia
+421 (0) 31 5571 370
Geriatrické oddelenie
+421 (0) 31 5571 280
Gynekologická ambulancia
+421 (0) 31 5571 223
Kardiologická ambulancia
+421 (0) 31 5571 326
Neurologická ambulancia
+421 (0) 31 5571 492
Neurologické oddelenie
+421 (0) 31 5571 319
Novorodenecké oddelenie
+421 (0) 31 5571 248
Onkogynekologická ambulancia
+421 (0) 31 5571 223
Ortopedická ambulancia
+421 (0) 31 5571 244
Ortopedické oddelenie
+421 (0) 31 5571 442
Otorinolaryngológia JAS
+421 (0) 31 5571 399
Pediatrická ambulancia
+421 (0) 31 5571 271
Pediatrické oddelenie
+421 (0) 31 5571 490
Rádiologické oddelenie
+421 (0) 31 5571 190

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Infolinka Sveta zdravia

Tel.: 055/327 7777


Kontaktný formulár

Captcha obrázok
 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené