Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancie

Ambulancia klinickej onkológie I

Liečebno - preventívna  činnosť  ambulancie sa zameriava na komplexnú starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením. Základnou náplňou je indikácia a aplikácia systémovej protinádorovej liečby/chemoterapia, biologická liečba, hormonálna liečba/, podporná liečba pacientov s komplikáciami po chemoterapii, liečba príznakov sprevádzajúcich pokročilé nádorové ochorenie, dispenzarizácia pacientov po ukončení chemoterapie, konziliárna činnosť pre ostatné oddelenia a ambulancie nemocnice.

Ambulancia klinickej onkológie II

V našom novovybudovanom  ambulantnom trakte poskytujeme komplexné ambulantné onkologické služby, od preventívnych onkologických prehliadok rizikových skupín pacientov, cez dispenzárnu starostlivosť pacientov po primárnej onkologickej liečbe, až po aplikáciu chemoterapie, hormonálnej a molekulárnej cielenej liečby u pacientov, u ktorých je takáto liečba indikovaná, potrebná.

Anesteziologická ambulancia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Chirurgická ambulancia

V našej ambulancií poskytujeme základnú starostlivosť chirurgickým pacientom.Vyšetrujeme pacientov pred prijatím do ústavnej starotlivosti,ošetrujeme pacientov odoslaných z iných ambulancií vyžadujúcich chirurgické ošetrenie.

Gastroenterologická ambulancia

Gastroenterologická ambulancia zabezpečuje komplexnú starostlivosť o chorých s chorobami  gastrointestinálneho traktu.

Gynekologická ambulancia

Gynekologická príjmová a konzultačná ambulancia zabezpečuje v rámci nášho oddelenia odborné ambulancie, ako ambulanciu rizikovej a patologickej gravidity, onkogynekologickú  ambulanciu, príjmovú-konzultačnú  ambulanciu a  USG ambulanciu.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia  poskytuje komplexnú preventívnu , diagnostickú a dispenzárnu starostlivosť pre chorých so srdcovocievnymi ochoreniami.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené