Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Dunajskostredská nemocnica predstavuje vynovené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda dnes oficiálne predstavila novinky, ktoré boli uvedené do praxe na gynekologicko-pôrodníckom a novorodeneckom oddelení. Ich spoločným cieľom bolo najmä zvýšiť celkový komfort a zlepšiť kvalitu komunikácie s rodičkami.

Pôrodnica sa zaradila medzi 9 pracovísk siete Svet zdravia, ktoré poskytujú budúcim rodičkám individuálny pôrodný plán. Minulý rok bolo v nemocnice 889 pôrodov. Rozšírenie a skvalitnenie služieb by mal priniesť nárast a motivovať najmä mamičky z tohto regiónu pre pôrod v lokálnej nemocnici už v tomto roku.

Nové ponúkané služby pre budúce mamičky:

 • Zavedenie individuálneho pôrodného plánu na osobnom stretnutí s vyškoleným personálom;
 • zavedenie epidurálnej anestézie (nonstop);
 • zavedenie kurzov predpôrodnej prípravy v novej telocvični;
 • nová príjmová vyšetrovňa;
 •  VIP pôrodný apartmán s nadštandardnou izbou;
 • prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode;
 • alternatívne metódy tíšenia bolesti:
 • hydroterapia (uvoľňujúci kúpeľ);
 • muzikoterapia;
 • aromaterapia;
 • prenájom individuálnych monitorov dychu po narodení;
 • nové bezplatné dvojjazyčné edukačné materiály pre mamičky (predpôrodná príprava, čo si vziať do pôrodnice, prvý kúpeľ bábätka, prvá masáž bábätka)
 • nová dvojjazyčná internetová stránka: http://ds.svetzdravia.com/moja-porodnica.

„Veríme, že zrealizované zmeny ocenia najmä mamičky a budúce rodičky z dunajskostredského regiónu. Osobne sa teším, že sa nám konečne podarilo zaviesť epidurálnu anestéziu. Tá výrazným spôsobom zvyšuje komfort celého pôrodu. Súčasne som presvedčený, že rozsahom ponúkaných služieb sme dnes konkurencie schopní so všetkými okolitými pôrodnicami doma i v zahraničí," zdôraznil Juraj Schwarcz, primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda.

„Snažili sme sa tiež vyjsť v ústrety rodinným príslušníkom a počas návštevných hodín (15:00-17:00 hod.) je možné ísť za mamičkou už aj priamo na izbu," doplnil J. Schwarcz.

Individuálny pôrodný plán pôrodníc Svet zdravia

Na presne dohodnutom stretnutí budúca rodička prechádza s vyškoleným pracovníkom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia svoje predstavy a súčasne možnosti oddelenia ohľadom plánovaného pôrodu. Pôrodný plán je zhmotnený do papierovej brožúry, ktorá dohodnuté predstavy zaeviduje a podľa nich sa orientuje aj zvyšný personál oddelenia. Samozrejme, ak to dovoľujú aktuálne zdravotné okolnosti. Cieľom tohto pôrodného plánu je v prvom rade skvalitniť komunikáciu medzi oddelením a budúcimi mamičkami.

Viac o vynovenom gynekologicko-pôrodníckom oddelení nájdete na našom webe.